Digitalt verktyg

Jobbsams digitala kanban-tavla hjälper er att arbeta systematiskt med arbetsmiljön utifrån ett läsa-, skriva- och räknaperspektiv.

På Jobbsams kanban-tavla finns ett bibliotek med kort. De olika korten förklarar vad ni ska göra och hur ni kan göra det. Ni väljer själva hur ni vill prioritera arbetet och i vilken ordning ni ska göra korten. Under arbetets gång allt eftersom ni gör framsteg flyttar ni korten från ”Att göra” till ”På gång” till ”Klart”. Anslagstavlan är ett projektledningsverktyg som ger er en översikt över både vad ni har gjort och vad som återstår att göra. Den är ett stöd för att prioritera åtgärder, dela ut arbetsuppgifter och hålla koll på när saker blir klara.

Korten är uppdelade i fyra olika utvecklingssteg (skapa medvetenhet, analysera/planera, genomföra och stabilisera) vilket hjälper er att både utveckla och fördjupa ert systematiska arbetsmiljöarbete. En översikt visar hur långt ni kommit i de olika delarna.

På varje kort finns tydliga instruktioner om vad som ska göras och länkar till underlag för att kunna göra det.

 

Som kund till Jobbsam så får ni tillgång till den digitala tjänsten, kanban-tavlan, med metoder och material. 

OBS! Tjänsten är underutveckling just nu.

Vill du veta mer eller testa vår pilot? Kontakta oss!