Experthjälp

Våra experter bara längtar efter att få hjälpa er att bli bättre på att stödja personal som har svårigheter relaterade till att läsa, skriva eller räkna. Vi har en bred och djup kompetens i att arbeta med dessa frågor.

 

Jobbsams expertteam: Kerstin Ivarson Ahlstrand, Karin Ekelund Malmros, Ove Brandberg, Stefan Johansson och Simon Sjöholm

Ibland kan det vara svårt att driva arbetet med egen personal. Våra experter kan gå in och göra kortare eller längre insatser. Vår ambition är att vi samtidigt som vi tillsammans med er löser aktuella problem så bygger vi också upp er egen kompetens. Hos oss finns följande expertis:

Läsa, skriva och räkna: Svårigheternas natur, hur de kan hanteras på arbetsplatser, goda exempel på hur andra har gjort.

Hjälpmedel och anpassningar: Vilka hjälpmedel och anpassningar kan vara lämpliga? Samhällets stödsystem för hjälpmedel och anpassningar.

Tillgänglighet och användbarhet i fysiska och digitala arbetsmiljöer: Lagstiftning, standarder och riktlinjer för tillgängliga och användbara arbetsmiljöer. Inventeringar, analyser och utredningar.

HR och det systematiska arbetsmiljöarbetet: Hur kan frågor om läs-, skriv- och räknsvårigheter integreras i det ordinarie arbetsmiljöarbetet? Vilka stöd finns för att arbeta med dessa frågor.

Kontakta oss för offert!