Filmer

Madelene Lundgren arbetar som lokalvårdare och Lotta Willhans som undersköterska. De berättar om hur mycket läsning och skrivning det är under en dag och hur de hanterar det tros sin dyslexi.

I denna film beskrivs arbetsdagen för några anställda inom den kommunala sektorn. Hur mycket text och siffror handlar det om och hur löser man det om man har det  svårt med ord, bokstäver och siffror?

Filmen är en kortversion (cirka 2 min).