§4 – Samverkan

För att personer med svårigheter att läsa, skriva och räkna ska kunna samverka behöver ni ta hänsyn till följande:

  • Kallelser och underlag behöver skickas ut i god tid så att deltagaren hinner förbereda sig
  • Kallelser och underlag behöver finnas digitalt, så att deltagaren kan använda sina eventuella hjälpmedel
  • Språket i kallelser och underlag ska vara så enkelt och begripligt som möjligt.
  • Om text delas ut på ett möte kan någon behöva berätta vad texten innehåller, alternativt behöver mötet en paus som är tillräckligt lång för att alla ska hinna läsa igenom.