§7 – Kunskaper och kompetens

För att säkerställa att en anställd får information om möjligheten till anpassningar och hjälpmedel och för att ge personen möjlighet att berätta om relevanta behov av stöd och hjälp för att utföra arbetet föreslår vi att en checklista för introduktion av nyanställda kompletteras med:

Introduktion Ansvarig Klar när?
Informera om möjlighet till anpassningar och hjälpmedel
Informera om rätten att få stöd och hjälp för att utföra arbetet