Dyslexi och dyskalkyli

Dyslexi 

 

Dyslexi är en av flera orsaker till att en person kan ha läs- och skrivsvårigheter.  

Personer med dyslexi har svårt att ta till sig och automatisera kopplingen mellan bokstäver och talljud. De har svårt att tolka och lagra språkljud och att snabbt plocka fram ord ur minnet. Det kallas för att de har fonologiska svårigheter.  

De flesta med dyslexi hakar upp sig på orden, läser fel och utelämnar delar av eller hela ord. Vissa har större problem med att stava än att läsa. 

 • 5-8 procent av befolkningen i den läskunniga delen av världen bedöms ha läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk art. 
 • Dyslexi är vanligare bland pojkar än bland flickor.  
 • Dyslexi är inte kopplat till intelligens. 
 • Dyslexi förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar som ADHD och dyskalkyli. 

 

Lässvårigheter

Lässvårigheter kan bestå i problem med  

 • att utläsa förkortningar 
 • att läsa långa sammansatta ord 
 • att läsa långa meningar eller långa texter 
 • att se ordbilden, och förstå innebörden av ordet, då man ofta bokstaverar när man läser 
 • korttidsminnet 
 • koncentrationen 
 • att avkodningen av texten tar all energi och innehållet går förlorat  
 • att tolka och lagra språkljud 

 

Dessa svårigheter leder ofta till att personen 

 • läser långsamt och tvekande 
 • läser alltför fort och gissar 
 • försöker undvika läsning 
 • uttalar vissa ord fel och artikulerar otydligt 
 • tappar bokstäver i slutet av ord och läser fel på ändelser  
 • kastar om bokstävernas och stavelsernas ordning, t.ex. med – dem, post – stop  
 • läser fel på småord som till exempel den- de, han- hon  
 • ofta glömmer prickar och ringar över vokaler  
 • blir trött och får ont i huvudet eller ögonen vid läsning  

 

Personer med dessa svårigheter kan vara hjälpta av 

 • beskrivande rubrik och ingress  
 • bilder som är relevanta för innehållet 
 • mellanrubriker eller markerade ingångar 
 • luft mellan stycken och breda marginaler  
 • stor och tydlig text 
 • fetmarkerade nyckelord 
 • punktlistor 
 • sammanfattningar 
 • att få text uppläst 

 

Film om att ha dyslexi och arbeta som undersköterska (2:06 minuter): https://www.youtube.com/watch?v=9fjmYiD8skQ&feature=youtu.be 

 

 

 

Skrivsvårigheter 

 

Skrivsvårigheter kan bestå i problem med  

 • att stava, personen stavar som det låter 
 • problem med dubbelteckning 
 • att personen vänder på bokstäver, som till exempel b och d, p och q 
 • att personen tappar bokstäver eller delar av ord 
 • att personen drar ihop ord 
 • att personen särskriver 

 

Dessa svårigheter leder ofta till att personen 

 • tappar bokstäver i slutet av ord och skriver fel på ändelser 
 • har en svårläst handstil 

 

Personer med dessa svårigheter kan vara hjälpta av 

 • att kunna tala in texter 
 • rättstavningsprogram 

 

 

Räknesvårigheter 

 

Räknesvårigheter kan bestå i att personer 

 • inte kan automatiska funktioner såsom multiplikationstabellen 
 • har sekvenseringsproblem (veckodagarnas eller månadernas ordning) 
 • vänder på siffor som till exempel 6 och 9, 5 och 3 
 • kastar om siffror som till exempel 691- 619 
 • inte kan koppla värdet till rätt symbol 
 • inte kan koppla att 5 och fem är samma sak 
 • har svårt med räkneoperationer, speciellt vid huvudräkning 
 • har svårt med abstrakt räkning, till exempel pengar på bankkort 
 • är osäkra om tid och datum 

 

Dessa svårigheter leder ofta till  

 • att personen får dåligt självförtroende 
 • att omgivningen uppfattar personen som lat, slarvig eller dum 

 

Personer med dessa svårigheter kan vara hjälpta av 

 • xxx 

 

Det är vanligt att personer med räknesvårigheter är dubbelhänta samt blandar samman höger och vänster.