Riktad skyddsrond läsa, skriva, räkna

Riktad skyddsrond läsa, skriva eller räkna

I en riktad skyddsrond med fokus på läsa, skriva, räkna arbetar ni med fyra områden: indikatorer på svårigheter, organisering av arbete, fysisk arbetsmiljö samt frågor till anställda. Skriv ner kartläggningen i ett worddokument. Dokumentet ligger sedan till grund för er analys. De identifierade riskerna för ni över till handlingsplanen. Nästa steg är att föreslå åtgärder för att hantera de identifierade riskerna.

 

 1. Indikatorer på svårigheter

  Några exempel på indikatorer på problem är när medarbetaren

 

 • har mycket papper på arbetsplatsen/bordet
  (medarbetaren får inte in saker i pärmar, skapa ordning)
 • har ett eget system med bilder (ej textbaserat),
  exempelvis en bild på en katt på ekonomipärmen
 • brukar stanna kvar efter arbetstid för att hinna ikapp,hinner ej klart
 • gör återkommande fel
 • inte åtar sig att anteckna eller ta rollen som sekreterare på möten
 • räknar på fingrarna (vid dyskalkyli)eller räknar samma tal på räknare flera gånger
 • har både uttalade och tysta överenskommelser med kollegor om att få hjälp att läsa eller skriva.

 


2. Organisering av arbete

Alla arbetsmoment som innebär att läsa, skriva och räkna kan skapa problem. Även väldigt korta, till synes enkla uppgifter, kan vara svåra att utföra och stressa den anställde. 

 

En riktad skyddsrond utifrån ett läsa-, skriva- och räknaperspektiv ser olika ut beroende på typen av arbetsuppgifter och arbetsplatsens utformning. 

 

Hur mycket skriva, läsa och räkna ingår i arbetsuppgifterna? 

Kartlägg vilka uppgifter som innebär att medarbetare behöver skriva, läsa och räkna.
Några exempel kan vara:

 • Överföra uppgifter in i och mellan system. 
 • Logga in i system.  
 • Använda koder. 
 • Instruktioner.
 • Uppgifter som kräver huvudräkning, exempelvis omvandla vikt eller förhållanden.

 

Kontorsarbetsplats 

 • Är arbetsplatsen oordnad? Är skrivbordet belamrat? 
 • Finns tydligt bildstöd? Harden anställde skapat egna system för att skapa struktur? 
 • Jobbar den anställde med tekniska hjälpmedel så som exempelvis en dator?
  (se Riktad skyddsrond av digitala system)– STEFAN (inloggning)
   
 • Ingår det i arbetsuppgifterna att överföra information manuellt mellansystem? (en fråga för den digitala ronden eller den manuella?) 
 • Ingår det i arbetsuppgifterna att mata in information i system? 
 • Ingår det i arbetsuppgifterna att hämta ut information ur system?
 • Är den anställde känslig för störande ljud? Samt har svårt att uppfatta vissa ljudfrekvenser och stavelser.
 • Hur sker arbetsledningen? I skrift eller muntliga överlämningar?
 • Hur ser instruktionsmanualer ut och hur förvaras de/hur hittar man dem?
 • Hur ser introduktionen för nyanställda ut? 
 • Är generella apparater (kaffeautomat, kopiator) intuitiva att använda? Kräver de pinkoder? 
 • Hur är larm utformade? Kräver larmen inloggningar, pinkoder och innehåller de olika felkoder?

3. Arbetsmiljö

Ljus- och ljudmiljö – Tommy!

 

 

4. Fråga de anställda 

En tredje del av rondens undersökning handlar om att prata med de anställda. Tanken är att få en fördjupad förståelse för medarbetarens arbetsmiljö.
Exempel på frågor: 

 • Har du svårt att läsa, skriva och räkna i arbetet?
 • Brukar du använda din mobil för att läsa texter eller få något uppläst?
 • Vilka moment i arbetsuppgifterna kräver att du läser, skriver och räknar?
 • Vilka system använder du dig av i arbetet?
 • Upplever du dig störd av ljus-och ljudmiljö? 
 • Använder du hjälpmedel idag? Exempelvis uppläsning.
 • Känner du dig trygg med att du kan få stöd och hjälpmedel om du behöver det? Exempelvis minnespenna eller uppläsare.