Vanliga åtgärder

Vanliga åtgärder 

 

Det finns stöd att få via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Hjälpmedelsföretag kan skräddarsy lösningar för den enskilde medarbetaren. Även Dyslexiförbundet har möjlighet att hjälpa till. ICAP & Komp&Assist? 

 

Dyslexi 

 

 • Uppläsningsprogram och hjälpmedel
   
 • Skrivhjälpmedel
   
 • Lokalt avtal på arbetsplatsen om att en anställd ska få hjälp med vissa saker av en annan anställd. Det kan vara bra att formalisera det.
   
 • Möjlighet att ha få hjälp av ett personligt biträde. Man kan göra ett avtal med en person på arbetsplatsen om att få hjälp med vissa uppgifter. 
   

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/stod-a-o/bidrag-for-personligt-bitrade
 

 

Dyskalkyli 

 

 • Lokalt avtal på arbetsplatsen om att en anställd ska få hjälp med vissa saker av en annan anställd. Det kan vara bra att formalisera det.
   
 • Möjlighet att ha få hjälp av ett personligt biträde. Man kan göra ett avtal med en person på arbetsplatsen om att få hjälp med vissa uppgifter. 
   

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/stod-a-o/bidrag-for-personligt-bitrade 
 

 • Tillgång till en räknemaskin kan underlätta arbetsuppgifterna. 

Sidbrytning 

Komplement till ”Dyslexi och dyskalkyli 

 

Personer med dyslexi och/eller dyskalkyli kan påverkas av ljus och ljud. Det kan vara oerhört störande och tröttande. Det tar också uppmärksamhet från arbetsuppgiften om ljuset flimrar eller vid återkommande och plötsliga ljud. Flimrande ljus kan vara lågenergilampor eller lysrör som har ett ständigt flimmer på 50 Hz, vilket är väldigt tröttande. Störande ljud kan vara skrap från stolar, klockor som tickar eller ljud från ventilationen. 

 

Många som har dyslexi har ett större synfält. Det gör att de tar in mer information. Därför har de också ett större behov av att skärma av och ta bort störande stimuli i periferin. 

 

Källor? (Tommy kollar)