Skaffa Jobbsam

Jobbsams digitala kanban-tavla hjälper er att arbeta systematiskt med arbetsmiljön utifrån ett läsa-, skriva- och räknaperspektiv.

Kanban-metoden utvecklades i Japan för flera hundra år sedan och förfinades sedan av Toyota för att effektivisera produktionen. Den framgångsrika metoden har sedan dess kopierats flitigt. Kanban är ett sätt för grupper och organisationer att visualisera sitt arbete, samt identifiera och eliminera flaskhalsar. I denna process visualiseras uppgiften för deltagarna så att de kan se vad som behöver göras. Kanban är en metod för att gradvis förbättra vad du än gör – mjukvaruutveckling, IT, personaluthyrning, rekrytering, marknadsföring och försäljning, inköp.

På Jobbsams kanban-tavla finns ett bibliotek med kort. De olika korten förklarar vad ni ska göra och hur ni kan göra det. Ni väljer själva hur ni vill prioritera arbetet och i vilken ordning ni ska göra korten. Under arbetets gång allt eftersom ni gör framsteg flyttar ni korten från ”Att göra” till ”På gång” till ”Klart”. Anslagstavlan är ett projektledningsverktyg som ger er en översikt över både vad ni har gjort och vad som återstår att göra. Den är ett stöd för att prioritera åtgärder, dela ut arbetsuppgifter och hålla koll på när saker blir klara.

Korten är uppdelade i fyra olika utvecklingssteg (skapa medvetenhet, analysera/planera, genomföra och stabilisera) vilket hjälper er att både utveckla och fördjupa ert systematiska arbetsmiljöarbete. En översikt visar hur långt ni kommit i de olika delarna.

På varje kort finns tydliga instruktioner om vad som ska göras och länkar till underlag för att kunna göra det.

Som kund till Jobbsam så får ni tillgång till den digitala tjänsten, kanban-tavlan med metoder och material. Ni får också rabatt på utbildningar och konsulttjänster.

 

Vill du veta mer eller få en offert? Kontakta oss!