Utbildning: Läsa, skriva, räkna – systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är

 • Chef
 • Arbetsledare
 • HR
 • Fackombud
 • Skyddsombudeller arbetsmiljöombud 
 • Tillgänglighetsansvarig

Mål

Att du efter kursens slut ska ha förståelse, kunskap och verktyg för hur du konkret kan kartlägga,  utvärdera och förbättra arbetsmiljön, utifrån  ett  läsa-räkna-skriva-perspektiv.  Alla moment är direkt kopplade till ert befintliga arbetsmiljöarbete.  

Innehåll 

 • Vad innebär läs-, skriv- och räknesvårigheter? 
 • Probleminventering
 • Hur ser det ut hos oss?​ 
 • Vad kan vara svårt? Hur hanterar man sina svårigheter?
 • Generella förbättringar eller individuella anpassningar?​ 
 • Samhällets stödsystem​
 • Lagar / regler och FK och AF:s roll vid individuell anpassning 
 • Strategier, processeroch verktyg för en tillgänglig arbetsplats 
 • Så inkluderar du ”läsa, skriva och räkna” i ert befintliga
  arbetsmiljöarbete   
 • Så här gör du en riktad skyddsrond med fokus på ”läsa, skriva och räkna” 

Utbildningen ger en grund för att skapa inkluderande arbetsplatser och berör frågor så som tillgänglighet och användbarhet, universell design och anpassningar. 

Kursen består av två moment:   

 • En  förberedande webbutbildning på 30 minuter
 • En  hel- eller halvdags workshop  där föreläsning varvas med praktiskt arbete

Kontakta oss för offert!