Utbildning: Läsa, skriva, räkna – systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Vi erbjuder utbildning utifrån ett läsa-skriva-räkna-perspektiv för dig som är chef, arbetsledare, HR, fackombud, skyddsombud, arbetsmiljöombud eller tillgänglighetsansvarig.

Målet är att du efter kursens slut ska ha förståelse, kunskap och verktyg för hur du konkret kan kartlägga, utvärdera och förbättra arbetsmiljön, utifrån ett läsa-räkna-skriva-perspektiv. Alla moment är direkt kopplade till ert befintliga arbetsmiljöarbete.

Läs mer om utbildningen: (länk)