Utbildning: Läsa, skriva, räkna – systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Hur inkluderar vi läsa, skriva och räknaproblematik i vårt befintliga arbetsmiljöarbete? Den här utbildningen hjälper er att komma igång.

Utbildningen riktar sig till dig som är:

  • Chef
  • Arbetsledare
  • HR
  • Fackombud
  • Skyddsombud eller arbetsmiljöombud
  • Tillgänglighetsansvarig

Mål

Att du efter kursens slut ska ha förståelse, kunskap och verktyg för hur du konkret kan kartlägga, utvärdera och förbättra arbetsmiljön, utifrån ett läsa-skriva-räkna-perspektiv.  Alla moment är direkt kopplade till ert befintliga arbetsmiljöarbete.

Tid

Denna utbildning kan genomföras på flera olika sätt.

  • 1,5h föreläsning, med korta övningar
  • Halvdags workshop, varvas med praktiska övningar
  • Heldagsworkshop, inklusive praktiska övningar och en riktad skyddsrond

Vill du veta mer eller få en offert? Kontakta oss!