Utbildning: Läsa, skriva, räkna – systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Starta ditt arbete med vår utbildning. Här får du kunskap och tips på hur ni kan arbeta. Dessutom gör vi några av de viktigaste momenten redan under utbildningen. Det gör att ni redan är igång när ni kommer hem från utbildningen.

Utbildningen riktar sig till dig som är

 • Chef
 • Arbetsledare
 • HR
 • Fackombud
 • Skyddsombud eller arbetsmiljöombud
 • Tillgänglighetsansvarig

Mål

Att du efter kursens slut ska ha förståelse, kunskap och verktyg för hur du konkret kan kartlägga, utvärdera och förbättra arbetsmiljön, utifrån ett läsa-skriva-räkna-perspektiv.  Alla moment är direkt kopplade till ert befintliga arbetsmiljöarbete.

Innehåll

 • Vad innebär läs-, skriv- och räknesvårigheter?
 • Probleminventering
 • Hur ser det ut hos oss?​
 • Vad kan vara svårt? Hur hanterar man sina svårigheter?
 • Generella förbättringar eller individuella anpassningar?​
 • Samhällets stödsystem​
 • Lagar / regler och FK och AF:s roll vid individuell anpassning
 • Strategier, processer och verktyg för en tillgänglig arbetsplats
 • Så inkluderar du ”läsa, skriva och räkna” i ert befintliga
  arbetsmiljöarbete
 • Så här gör du en riktad skyddsrond med fokus på ”läsa, skriva och räkna”

Kursen består av två moment:

 • En  förberedande webbutbildning på 30 minuter
 • En  hel- eller halvdags workshop  där föreläsning varvas med praktiskt arbete

Kontakta oss för offert!