Jobbsam – hantera personalens svårigheter att läsa, skriva och räkna

Många anställda har svårt att läsa, skriva och räkna. Men det är ofta inte något vi talar om öppet. Jobbsam är ett stöd för att jobba med svårigheter relaterade till att läsa, skriva och räkna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jobbsam är utvecklat av Dyslexiförbundet tillsammans med experter på tillgänglighet, hjälpmedel och anpassningar.

Genom att använda Jobbsam får din arbetsplats:

  • Ett systematiskt digitalt stöd för att driva arbetsmiljöprocessen
  • Hantering av läs-, skriv- och räknesvårigheter som en integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Metodstöd, praktiskt stöd, vägledning
  • Tillgång till utbildning och hjälp av experter

Kontakta oss så skickar vi en offert!

Så här fungerar Jobbsam!

Jobbsam hjälper dig att driva arbetet framåt. I grunden finns ett antal aktiviteter, som vi presenterar på olika kort. När du och din arbetsplats jobbar med korten flyttas de på en digital anslagstavla från ”Att göra” till ”På gång” till ”Klart”. De olika korten förklarar vad ni ska göra och hur ni kan göra det. Anslagstavlan ger er en översikt som visar vad ni har gjort och vad ni har kvar. Den ger ett stöd för att prioritera åtgärder, dela ut arbetsuppgifter och hålla koll på när saker blir klara.

Korten är uppdelade i fyra olika utvecklingssteg (skapa medvetenhet, analysera/planera, genomföra och stabilisera) vilket hjälper er att både utveckla och fördjupa ert systematiska arbetsmiljöarbete. En översikt visar hur långt ni kommit i de olika delarna.

En källa till kunskap!

När du loggar in på jobbsam.se hittar du information och kunskap om hur du kan arbeta med läs-, skriv- och räknesvårigheter på din arbetsplats. Här finns också information och kunskap om hur du arbetar med användbara och tillgängliga arbetsplatser för alla. Materialet är anpassat till det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), både till utformning och innehåll. Utöver grundläggande material från Arbetsmiljöverket så finns unikt material och metoder som arbetats fram och testats av Dyslexiförbundet tillsammans med olika arbetsplatser.

Dyslexiförbundets projekt ”Orden på jobbet” har gjort filmer om hur det kan vara på olika arbetsplatser. I exemplet visas en film från ett äldreboende, där det bland annat förekommer mycket dokumentation.

Gå vår utbildning!

Du som snabbt vill komma igång och jobba med läs-, skriv- och räknesvårigheter kan gå vår utbildning. Då får du grunderna i hur ni kan tackla dessa problem, ni får kunskap om metoder, anpassningar och ökad förståelse för hur ni kan jobba med dessa frågor i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Filmen nedan är från projektet Begriplig text och visar hur man med enkla medel kan göra en text lättare att förstå.