Jobbsam hjälper dig att göra arbetsplatsen mer tillgänglig utifrån ett läsa/skriva/räkna-perspektiv. 

Jobbsam är anpassat till det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), både till utformning och innehåll.  

Jobbsam är utvecklat av Dyslexiförbundet tillsammans med experter på tillgänglighet, hjälpmedel och anpassningar. 

 

Jobbsam ger din arbetsplats: 

  • Ett digitalt verktyg med metoder och material för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
  • Praktiskt stöd och vägledning att hantera läs-, skriv– och räknesvårigheter som en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
  • Utbildning och hjälp av experter. 
  • Den senaste kunskapen inom området.