Jobbsam – ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Många anställda har svårt att läsa, skriva och räkna.
Genom Jobbsam får ni en förståelse för hur detta påverkar er arbetsplats. Ni får även kunskap och hjälp att utveckla er verksamhet så att fler klarar mer.

Jobbsam är en konkret hjälp i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i organisationen. Tjänsten är anpassad till det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), både till utformning och innehåll.

Genom vår metod, systemstöd och experthjälp kan ni utveckla arbetsplatsen både generellt och specifikt utifrån ett läs-, skriv- och räkneperspektiv. De verktyg som finns i tjänsten kan användas i det övergripande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Film om att ha dyslexi som undersköterska, 2:06 minuter, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik