Jobbsam

Många anställda har svårt att läsa, skriva och räkna. Men det är ofta inte något vi talar om öppet. Jobbsam är ett stöd för att jobba med svårigheter relaterade till att läsa, skriva och räkna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jobbsam är utvecklat av Dyslexiförbundet tillsammans med experter på tillgänglighet, hjälpmedel och anpassningar.

Jobbsam är en tjänst som består av tre delar:

  • Ett digitalt verktyg
  • Utbildning anpassad utifrån era behov
  • Experthjälp och kompetens

Vi hjälper er att säkerställa att ni följer lagar och regler. Jobbsam är anpassat till det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), både till utformning och innehåll. Utöver grundläggande material från Arbetsmiljöverket så finns unikt material och metoder som arbetats fram och testats tillsammans med olika arbetsplatser och inom ramen för olika projekt.

Genom att använda Jobbsam får din arbetsplats:

  • Ett digitalt verktyg med metoder och material för att driva systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Praktiskt stöd och vägledning att hantera läs-, skriv- och räknesvårigheter som en integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Tillgång till utbildning och hjälp av experter
  • Tillgång till den senaste kunskapen inom området

Under fliken experthjälp kan du läsa mer om den erfarenhet och expertis som ligger till grund för Jobbsam. Under flikarna Skaffa Jobbsam, Utbildning och Experthjälp kan du läsa mer om de olika delarna i vårt erbjudande.

Vill du veta mer eller få en offert? Kontakta oss!