Jobbsam – ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Många anställda har svårt att läsa, skriva och räkna. Men få av dem vågar tala om det. Det får konsekvenser både för individen och organisationen.

Misstagen som sker i verksamheten leder oss framåt. Hur kan vi göra det lättare att göra rätt?  Så att fler klarar mer. 

Ett fungerande samarbete är grunden. Vi visar vägen.
Hur ni med små steg kan skapa stor förändring.  

Varför Jobbsam? 

Jobbsam  är en konkret hjälp i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i organisationen.   Genom vår metod, systemstöd och experthjälp kan ni utveckla arbetsplatsen både generellt ur ett tillgänglighetsperspektiv och specifikt utifrån ett läs-, skriv- och  räkneperspektiv.   

De verktyg som finns i tjänsten  är utformade  för att  även kunna  användas  i det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.  

Få förståelse, kunskap och verktyg för hur du konkret kan kartlägga,  utvärdera och  förbättra arbetsmiljön så att den blir tillgänglig för fler.  

De senaste åren har lagstiftningen på området skärpts, vilket ökat kraven på att arbetsplatser ska inkludera fler. Det ställer krav på tillgänglighet och användbarhet. Med det som grund lägger vi ett särskilt fokus på ”läsa, skriva och räkna”. 

Så här fungerar Jobbsam! 

Kärnan i vår tjänst är vår kanban tavla – Jobbsam.  Den ger dig en god översikt över det samlade arbetsmiljöarbetet. Där finns ett bibliotek med färdiga aktivitetskort. Ett aktivitetskort beskriver VAD som behöver göras och exempel på HUR det kan göras. På tavlan kan du sedan prioritera vilka uppgifter som ska göras, av vem och när de ska vara klara.  

Korten är uppdelade i fyra olika utvecklingssteg (skapa medvetenhet, analysera/planera, genomföra och stabilisera) vilket hjälper er att både utveckla och fördjupa ert systematiska arbetsmiljöarbete. När ni genomfört de aktiviteter som beskrivs på ett kort flyttar ni det till klart. Varje avslutat kort ger poäng, och ni kan följa hur ert arbete fortskrider.   

En källa till kunskap! 

I Jobbsam hittar du samlad kompetens kring både tillgänglighet generellt och ”läsa, skriva och räkna” specifikt. Materialet är anpassat till det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), både till utformning och innehåll. Utöver grundläggande material från Arbetsmiljöverket så finns unikt material och metoder som arbetats fram och testats av kunder.

Testa Jobbsam!

Under våren 2019 kommer Jobbsam ut i betaversion. Vill du och din organisation vara med och testa den? Kontakta oss! 

Gå vår utbildning! 

Som ett komplement till Jobbsam har vi tagit fram en utbildning. Den ger dig en introduktion till vad det innebär att vara en tillgänglig arbetsplats och mer specifikt kring ”läsa, skriva och räkna” och lägger en god grund för ert arbete. 

Målet är att du efter kursens slut ska ha förståelse, kunskap och verktyg för hur du konkret kan kartlägga,  utvärdera och  förbättra arbetsmiljön, utifrån  e tt läsa-räkna-skriva-perspektiv.  Alla moment är direkt kopplade till ert befintliga arbetsmiljöarbete.

Film från fackförbundet Kommunal där ett vårdbiträde med dyslexi berättar om hur hon jobbar.

En film om hur det kan vara att läsa och förstå en text för en person med adhd och dyslexi, förklarat för en textproducent,